O czasopiśmie

Magazyn popularno-naukowy, edukacyjny, o żywieniu. Ukazuje się co 2 miesiące. Skierowany do szerokiego grona odbiorców: dietetyków, ekspertów żywności i żywienia, osób aktywnych fizycznie, trenerów personalnych, edukatorów żywieniowych, świadomych konsumentów. Pomysłodawcą magazynu jest Marek Szymański, wcześniej twórca czasopisma Food Forum, pierwszego czasopisma o tematyce żywieniowej, które osiągnęło spektakularną popularność wśród czytelników.