dr hab. Dariusz Włodarek

Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

dr Anna Malinowska

Ekspertka żywienia człowieka, pracuje w Zakładzie Żywienia i Nutrigenomiki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.